15 godina Vikipedije

Wikipedia

Najpoznatija otvorena online enciklopedija, proslavila je 15. januara 15 godina postojanja. Od 2001. godine kada je nastala na njoj je objavljeno 37.9 miliona članaka na 288 jezika. Najviše članaka ima na engleskom jeziku (više od pet miliona), dok ih je na srpskom jeziku više od 330.000.

Uzevši u obzir činjenicu da svaki korisnik Interneta može da piše i uređuje tekstove na Vikipediji, često se javlja sumnja u valjanost i istinitost njenih podataka. Kada je reč o relevantnosti Vikipedije, ona je relevantna kao i svaka druga enciklopedija i informacije napisane na njoj moraju da budu proverljive i podržane izvorima i referencama. Najobimniju enciklopediju u ljudskoj istoriji stvorilo je više od 80.000 dobrovoljaca širom sveta i njom rukovodi neprofitna Zadužbina Vikimedije, dok su svi urednici Vikipedijinih članaka su volonteri, koji udružuju svoje napore i doprinose u okviru različitih tematskih celina.

Vikimedija Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na srpskom jeziku, isključivo na neprofitan način, kao i ideje da ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju.