Smena na tronu browsera

browseriMicrosoft Internet Explorer je izgubio prvo mesto kada je tabela najkorišćenijih browsera u pitanju. Prema analitičarkoj kući Net Application, IT i Edge zajedno izgubili su dva procenta korisnika u aprilu, što je već peti mesec zaredom kako su u opadanju većem od jednog procenta. Tako su oni na kraju aprila držali 41.4% ukupnog tržišta browsera.

U istom periodu upotreba Google Chrome-a je porasla za 2.6% i on je na kraju aprila držao 41.7%, prestigavši na taj način IE. Na trećem mestu nalazi se Mozilla Firefox sa 9.8% (što je pad u odnosu na kraj marta kada je držao 10%). Četvrto mesto pripada Apple Safari browseru sa 4.9% učešća na tržištu a peta je Opera (koja je derivat Chrome-a) sa 1.9% tržišta.