Finansijski rezultati kompanije LENOVO obeleženi rastom na PC tržištu

  • Prihod iznosi 12,2 milijarde američkih dolara
  • Dobit pre oporezivanja iznosila je 101 milion američkih dolara
  • Neto dobit iznosila je 98 miliona američkih dolara
  • PC jedinica kompanije Lenovo nadmašila je rezultate u ovoj industriji I zabeležila rast prihoda od 2 odsto u odnosu na prethodnu godinu
  • Rekordan udeo na PC tržištu od 22,4 odsto
  • Osnovna zarada po akciji iznosila je 0,90 američkih centi, odnosno 6,98 hongkonških centi

 Kompanija Lenovo danas je objavila finansijske rezultate za treći kvartal, koji se završio 31. decembra 2016. godine. Prihod u ovom kvartalu iznosio je 12,2 milijarde američkih dolara, što predstavlja pad od 6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Dobit pre oporezivanja u trećem kvartalu iznosila je 101 milion američkih dolara, što predstavlja pad od 68 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit pala za 67 odsto I iznosila je 98 miliona američkih dolara.

Kompanija Lenovo se suočila sa značajnim promenama u tri glavne poslovne jedinice, data centrima, mobilnim uređajima, kao i PC računarima i pametnim uređajima. Prema izveštajima analitičara, ove poslovne jedinice ili su doživele neznatan rast ili su stagnirale tokom trećeg kvartala 2016/17 godine.

„Uprkos aktuelnim makro-ekonomskim problemima, kao i činjenici da su dve poslovne jedinice i dalje u procesu tranzicije, Lenovo je ostvario solidne rezultate tokom prethodnog kvartala”, izjavio je Jang Juanking (Yang Yuanqing), predsednik i glavni izvršni direktor kompanije Lenovo. „Naša PC jedinica je ostala stabilna i jaka, jedinica za mobilne uređaje je ostvarila određen napredak, dok su za jedinicu za data centre spremljeni konkretni planovi za poboljšanje i napredak.  Iako je neophodno vreme da budemo kompetentni u ova dva sektora, uvereni smo da ćemo ostvariti dobre rezultate i profitabilan rast u njima”.

Bruto zarada kompanije opala je za 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i iznosila je 1,6 milijardi američkih dolara, dok je bruto marža iznosila 13,1 odsto. Operativni profit u trećem kvartalu iznosio je 138 miliona američkih dolara, što predstavlja pad od 64 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Osnovna zarada po akciji u ovom kvartalu iznosila je 0,90 američkih centi, odnosno 6,98 hongkonških centi. Zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, neto gotovina kompanije Lenovo iznosila je 155 miliona američkih dolara.